תוכניות בהתאמה אישית

ביטוח צמ"ה (ציוד מכני הנדסי)

פוליסת ביטוח צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) מספקת שורה של הגנות לכלים כבדים הנמצאים לעתים קרובות בשטח.

ביטוח ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) מספק כיסוי לנזקים העלולים להיגרם לכלים כגון דחפורים, מכבשים, עגורנים, מנופים, מערבלי בטון, מלגזות, טרקטורים וכד'.

פוליסת ביטוח צמ"ה מכסה מגוון סיכונים אופייניים לכלים הנדסיים כבדים, בעיקר סיכונים הנובעים מתאונה (התהפכות או התנגשות), פריצה או גניבה ונזק זדוני.

הרחבות אפשריות לפוליסה מכסות מקרים של שבר מכני או תקלה חשמלית, מקרים בהם נגרם נזק בעת שהכלי הושאל והופעל על ידי גורם נוסף, נזקים שנגרמו כתוצאה מנזקי טבע באזורים מועדים לפורענות, נזק שכיח לשמשות, נזק לאביזרים ומערכות איבזור, רעידת אדמה, שירותי גרירה ועוד.

ביטוח צמ"ה – חשוב לדעת

  • במקרה של נזק לכלי הנדסי כבד, ישולמו ההוצאות הדרושות לשם השבתו למצב תקין המאפשר פעילות – כולל הוצאות הובלה, פירוק והרכבה.
  • במקרה של נזק הגורם לאובדן מוחלט של הציוד, יינתן פיצוי לפי ערך השוק של הכלי בעת אובדנו.
  • יש להגדיר מראש את אחוז הבלאי שינוכה מסכום הביטוח.
  • ביטוח לכלי הנדסי כבד ממונע דורש רכיבים נוספים כדי להבטיח כיסוי מלא. לצד הביטוח הייעודי לציוד מכני הנדסי, תצטרכו לרכוש ביטוח חובה, ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים.
  • ביטוח ציוד מכני הנדסי היא ביטוח יחסית מורכב המחריג מקרים ביטוחיים רבים. כך למשל, הפוליסה לא תהיה תקפה במידה והשימוש בכלי ההנדסי בוצע בשטחי יהודה ושומרון או שנגרם לו נזק בעת גיוס לשירות בטחוני. הפוליסה הבסיסית גם לא תכסה נזק שנוצר כתוצאה מעומס יתר על הכלי, מתיקון שלא בוצע כהלכה ועוד.
  • אם המוטב יהיה הבנק או קבלן המשנה, כפי שנדרש בחלק מהחוזים, בעל הציוד לא יהיה זכאי לפיצוי הדרוש להחלפת הכלי במקרה של אובדן מוחלט. נזק או אובדן של כלי הנדסי כבד יכול לגרום להוצאות של עשרות ומאות אלפי שקלים.

יש להתייעץ עם סוכנות הביטוח לפני קביעת שם המוטב בפוליסה, בעיקר עבור כלים המשתתפים בפרויקטים הנדסיים גדולים.
ביטוח לציוד המכני הכבד שברשותכם יבטיח שלא תצטרכו לעמוד בהוצאות הללו לבדכם.

שליחה / שיתוף