כללי
 1. ברוכים הבאים לאתר kmdanor.co.il, אתר אשר מספק מידע אודות ביטוחים מסוגים שונים כגון ביטוחי עסקים, ביטוחים רפואיים, ביטוחי רכב, ביטוחי דירה, ביטוחי נסיעות ועוד. באמצעות האתר ניתן להשאיר פרטים ולקבל הצעות מחברות הביטוח השונות באמצעות החברה דלהלן.
 2.  בעלת האתר ומפעילתו היא חברת ק.מ. דנאור סוכנות לביטוח בע"מ, ח.פ. 511259814 (להלן: "החברה" ו/או "האתר" ו/או "מפעילת האתר").
 3. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש").
 4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, (לעיל ולהלן: ("הלקוח" ו/או "המשתמש") מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.
 5. כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. כמו כן, יובהר כי רכישת ביטוחים כפופים לתקנוני ומדיניות השימוש של חברת הביטוח הספציפית.
 6. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו.
 1. המשתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו, אך יובהר כי כניסה לאתר ושימוש בתכניו ובשירותיו, פירושם הסכמת המשתמש לכל תנאיו ומדיניות השימוש בו המוצגת במסמך זה ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות.
 2. הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.
 3. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.
 4. מוסכם ומובהר כי האתר יעשה את מירב המאמצים כדי להציג בפני לקוחותיו מידע עדכני אודות הביטוחים השונים ככל הניתן, אך יובהר, כי האתר הינו אתר אינפורמטיבי כך שהמידע עשוי להשתנות מעת לעת, כמו גם הצעות המחיר אשר עשויות להשתנות מעת לעת ובהתאם לפרטים האישיים של כל משתמש.
 5. החברה אינה מתחייבת לספק ביטוח מכל סוג שהוא למשתמשים, והנ"ל כרוך בקבלת מידע מהלקוחות ובאישור חברות הביטוח להצעות המחיר. הצעות המחיר תקפות לזמן מוגבל ועל כן יש לקבל הצעת מחיר בסמוך לרכישת הביטוח בהתאם למידע העדכני לאותו מועד.
 6. האתר רשאי להציע להחליף ולשנות את היצע הביטוחים אשר מופיעים באתר וכמו כן, רשאי בכל עת להפסיק פרסומם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת.
 7. הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.
 8. האתר ותכולת האתר נועדו לשימוש פרטי והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות אספקת מידע אודות הביטוחים השונים המוצעים באתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.
 9. הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר.
 10. השירות שניתן באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: ("אזור השירות").
 11. על מנת לקבל ייעוץ בנוגע לביטוח מסוים עלי ידי סוכן ביטוח ומפעיל האתר, על הלקוח לבצע תהליך מילוי פרטים במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם התאמת הביטוח ללקוח והעברתו לסוכנות הביטוח המתאימה וקבלת הצעות מחיר מחברות הביטוח השונות.
 12. הלקוח מצהיר כי כל המידע אשר יסופק על ידו הינו מהימן, וכי במידה והמידע לא יסופק בצורה מלאה, יתכן ופוליסת הביטוח שלו לא תהיה תקפה, והכל, בכפוף לתנאי השימוש של חברות הביטוח.
 13.  היצע הביטוחים, תמונות ומידע המוצגים באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה כפי שיובהר להלן.
פעילות האתר
 1. האתר הינו פלטפורמה אשר דרכה המשתמש רשאי להשאיר פרטים אישיים ולקבל הצעות מחיר מחברות ביטוח רלוונטיות באמצעות ידי ק.מ דנאור – שירותי סוכנות ביטוח (מפעילת האתר), בהתאם לפרטיו האישיים ולמידע האישי אותו סיפק.
 2. השימוש באתר הינו ללא תשלום כך שלאחר הזנת הפרטים האישיים של המשתמש, ייתכן והלקוח יופנה לאתרי הביטוח הרלוונטיים ויבצע שם את רכישת הביטוח הרלוונטי. יובהר כבר עתה כי רכישת הביטוח נעשית אך ורק אל מול חברת הביטוח ולא אל מול מפעיל האתר בעצמו.
 3. יובהר כי האתר הינו אתר אינפורמטיבי בלבד כך שלא ניתן לבצע רכישה מהאתר עצמו.
 4. כמו כן, מידע המפורסם באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי לגבי ביטוח ואין בתכנים באתר משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות או לרכישת ביטוח.
 5. יובהר כי כל רכישה שנעשית מחוץ לאתר, כלומר, באתר חברת הביטוח אליו מופנה הלקוח הינה באחריות אתר חברת הביטוח בלבד כך שכללי אספקת המוצרים וההזמנות יחולו בהתאם לאותו האתר בו בוצעה הרכישה.
 6. ראוי לציין כי הצעות המחיר אשר יקבל המשתמש ממפעיל האתר אודות הביטוח אותו מעוניין לרכוש מבוססים על הפרטים האישיים אותם הציג הלקוח בפני מפעיל האתר.
 7. כאמור, הלקוח מצהיר כי המידע האישי אותו הציג למפעיל האתר לצורך התאמת הביטוח הרלוונטי, הינו נכון ומדויק. יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה ועלולים להינקט צעדים משפטיים בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש הפעלת האתר.
 8. ראוי לציין כי המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.
אחריות מפעיל האתר
 1. משתמש האתר מצהיר כי החלטתו להתקשר בחוזה ביטוח אל מול חברת ביטוח מסוימת בעזרתו של מפעיל האתר הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. מפעיל האתר וכל מי מטעמו אינם אחראים לתוכנה של פוליסת ביטוח כלשהי שנרכשה על ידי המשתמש או לביצועה לאחר שנרכשה. המשתמש פוטר את מפעיל האתר ו/או בעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו לו בקשר עם האמור.
 2. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עוגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכיוצא בזה המופעים באתר ובפרט לא יהיה אחראי להסכם הביטוח אשר יחתם בין משתמש האתר לבין חברת הביטוח איתה בחר להתקשר בעזרת מפעיל האתר.
 3. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר אשר בחר להתקשר עם חברת הביטוח הרלוונטית בהתאם לפרטים האישיים אותם מסר לחברת הביטוח.
 4. המשתמש מצהיר כי הוא מבין שכל תלונה בקשר לחוזה הביטוח אותו חתם אל מול חברת ביטוח מסוימת הינה האחריות החברה המבטחת עצמה כך שכל תלונה כזו או אחרת בקשר עם חוזה הביטוח תנוהל אך ורק אל מול החברה המבטחת. כמו כן, מפעיל האתר לא יישא באחריות לכל התקשרות ו/או מו”מ להתקשרות שיתבצעו כתוצאה מהשירות המוצע באתר.
 5. המשתמש מצהיר כי הוא מודע שסכומי הביטוח המוצעים מותאמים באופן אישי לכל משתמש ועל כן אינם זהים בין לקוח ללקוח. כמו כן, הלקוח מצהיר כי הוא מודע שתשלומי ביטוח תלויים הן בסוג הביטוח אותו מעוניין הלקוח לרכוש והן בפרטים האישיים שלו אותם הציג למפעיל האתר וחברת הביטוח איתה בחר להתקשר.
 6. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של המשתמש. האתר אינו מתחייב כי התכנים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל משתמש ו/או אדם המעוניין לרכוש ביטוח כזה או אחר. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
קנין רוחני
 1. מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, בעיצובי מוצרי הדפוס ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות החברה בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.
 1. אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר.
 2. דומיין האתר, האתר, שם המותג, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכו' – הם כולם רכושה של מפעילת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו כן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של בעלת המותג ו/או של צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם לה או למי מטעמה.
הפסקת הפעילות באתר
 1. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי את הפעילות באתר ו/או השירות אשר ניתן באתר.
 2. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התכנים באתר ואת תנאי השימוש ללא הודעה מראש. כמו כן, האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. עדכונים כאמור יחייבו את המשתמש מרגע עדכונם ואילך.
שונות
 1. תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון: טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב יד וכו'). הם חלים על השימוש באתר גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 2. כל התנהגות ו/או התנהלות של מפעילת האתר לטובת משתמש האתר מחוץ לגבולות שימוש האתר ובניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור מצידה על האמור בתקנון זה.
 3. במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר, תפעל מפעילת האתר לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדה בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 4. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 5. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט המחוזי בתל אביב.
מדיניות פרטיות ושמירת סודיות

החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה.

מטרת מדיניות הפרטיות המובאת להלן הינה לפרט את יחס החברה המפעילה את האתר לכל נושא הפרטיות של המשתמשים באתר, לרבות המידע שמסרו המשתמשים באתר, המידע שנאסף על נוהגיהם באתר והשימוש שעושה האתר במידע זה.

האתר מחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטים של לקוחותיה הרשומים באתר אלא לצרכיו של תפעול האתר ועל מנת לאפשר לבצע את ההזמנה על הצד הטוב ביותר ועל מנת להעביר מידע ללקוחות.

המידע שנאסף
 1. הלקוח באתר יתבקש למסור את המידע האישי שלו על מנת להתאים לו את הביטוח הרלוונטי ולקבל הצעת מחיר. האתר נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותיה והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמשים, קבלת הצעות מחיר למשתמשים, פרסומות ומידע שיווקי של מפעיל האתר במידע והמשתמש אישר זאת באתר.
 2. במידה והלקוח ירכוש ביטוח באמצעות מפעילת האתר, פרטיו ישמרו במאגר המידע של החברה, מאגר רשום מספר 700062043.
 3. הינך מצהיר כי כל הפרטים האישיים, הנמסרים על ידך באתר, הינם נכונים ומלאים וכי הם נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה, מבלי שחלה עליך חובה כלשהי למסרם. כאשר אתה מוסר באתר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר כי המידע נמסר בהסכמתו המפורשת של הצד השלישי.
 4. אם הינך מתחת לגיל 18, הינך מאשר כי קיבלת את הסכמת אחד ההורים או האפוטרופוס החוקי שלך בטרם השימוש באתר ומסירת הפרטים האישיים.
 5. כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף עליך מידע כגון העמודים בהם צפית, מידע שקראת, מוצרים שרכשת, פרטי ההתחברות שלך – סוג המכשיר סוג הדפדפן כתובת ה IP, אמצעי התשלום ששימש אותך ועוד. אם התחברת באתר באמצעות מנגנון התחברות צד שלישי – כמו למשל – התחברות באמצעות חשבון ג'ימייל או פייסבוק, יתכן ויאספו עליך פרטים אישיים ומידע נוסף שיועברו מהצד השלישי לאתר. המידע שמסרת באתר והמידע שנאסף עליך בעת השימוש באתר כפופים למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין לרבות החוק להגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017 ותקנות ה- GDPR של האיחוד האירופאי.
 6. פרטיו האישים של המשתמש (דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד), יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות במייל office@kmdanor.com. ביצוע ההסרה עתיד להימשך כ-14 ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.
שימוש במידע
 1.  מפעיל האתר מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע קבלת האינפורמציה, התאמת הביטוח הרלוונטי למשתמשי האתר והעברת הפרטים לחברות הביטוח הרלוונטיות, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
 2. מפעיל האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות", המוכרות גם כ-"Cookies", על המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב כל חנויות האינטרנט.
 3. מפעיל האתר מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותיה, כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי Cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של אתר (כפוף למתן הסכמת הלקוח להיכלל ברשימת התפוצה של האתר).
 4. למרות האמור לעיל, מפעיל האתר יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעיל האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מעפילת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעיל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.
נהלי אבטחה
 1. מפעיל האתר משתמש בתקני אבטחה גבוהים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.
 2. האתר עושה שימוש במערכות תוכנה מתקדמות ובנהלי אבטחה מחמירים במטרה למזער סיכוני חדירה למערכותיה ולמזער חשיפה לא מורשית למאגרי המידע שבבעלותה. עם זאת, אנו מבהירים כי אין פתרון אבטחתי מושלם וכי היא אינה מתחייבת לחסינות מוחלטת של מערכותיה מפני גישה בלתי מורשית.
 3. האתר מאובטח באמצעות HostWeb, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
 4. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, מפעיל האתר לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 5. מפעיל האתר עושה מאמץ לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעיל האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל מפעיל האתר או אצל מי מספקיה.
 6. המידע עליך מאוחסן במאגרי מידע המנוהלים על ידי מפעיל האתר ו/או על ידי צד שלישי מטעמה בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.  מידע רגיש, כגון סיסמאות, נשמר במאגרי המידע בצורה מוצפנת. מאגרי המידע עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר, אתה מסכים להעברת המידע עליך ולשמירתו מחוץ לגבולות ישראל.
הזכות לעיון במידע
 1. לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך רשאי לעיין במידע עליך המוחזק במאגרי המידע של האתר. באם תמצא כי המידע עליך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע עליך או למוחקו. אם המידע שבמאגרי המידע של האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי לדרוש שמידע זה יימחק.
 2. כל פנייה שלך לחברה בנוגע לעיון במידע עליך ו/או שינויו, תעשה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר. מחובתך לוודא כי פנייתך הגיעה לחברה ומטופלת על ידה. מפעילת האתר מסירה מעצמה אחריות לפניות שלא הגיעו אליה ו/או שהגיעו אליה שלא בכתב ו/או שאינן קריאות וברורות.
 3. אם לדעתך האתר פוגע בפרטיות המשתמשים בו ככלל, או בפרטיותך כפרט, אנא פנה לחברה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר.
שינוי במדיניות הפרטיות
 1. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתוך 48 שעות מרגע העדכון. מפעילת האתר רשאית על פי שיקול דעתה לעדכן את המשתמשים בשינוי במדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. המשך שימושך באתר מהווה הסכמה לנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן, עליך להפסיק את השימוש באתר.