תוכניות בהתאמה אישית

ביטוח הייטק – חבילת כיסויים מותאמת לחברות טכנולוגיה

מעטפת ביטוחית גמישה הכוללת כיסויים נבחרים בהתאמה לצרכי הביטוח ולסיכונים האופייניים של חברות טכנולוגיה הפעילות בארץ וברחבי העולם

חברות הייטק חשופות לסיכונים שחלקם משותפים לעסקים אחרים וחלקם ייחודיים לענפי הטכנולוגיה.

הכיסויים הזמינים לחברות הייטק:

  • ביטוח אחריות מקצועית – הגנה מתביעות של לקוחות וספקים בגין נזקים כתוצאה מרשלנות בשירות
  • ביטוח חבות מוצר – הגנה מתביעות של לקוחות בגין נזקי גוף ורכוש כתוצאה משימוש במוצר של החברה.
  • ביטוח דירקטורים – הגנה לבכירים מפני תביעות אישיות של בעלי מניות, לקוחות, ספקים ואחרים.
  • ביטוח סייבר – סל הגנות לנזקי סייבר כתוצאה מזדון, כשלים טכניים, טעויות אנוש ועוד.
  • ביטוח אשראי – פתרונות להגנה על עסקאות בארץ ובחו"ל.
  • ביטוח עסק מבנה/תכולה – כיסוי לנזקי רכוש של העסק, מבנה ותכולה, כולל אובדן הכנסות כתוצאה מן הנזק. דגש מיוחד על ציוד אלקטרוני, מחשבים ושרתים.
  • ביטוח רכב – פתרונות לציי רכב הכוללים כלי רכב פרטיים ומסחריים.
  • ביטוח צד ג' – כיסוי לנזקי גוף ורכוש שגרמו לאורחים בעת שהותם משרדי או מתקני החברה.
  • ביטוח חבות מעבידים – הגנה מפני תביעות עובדים בגין נזקי גוף ורכוש.
  • תוכניות פנסיה – למנהלים ולעובדים.

אנו בונים לכל חברת הייטק מעטפת ביטוחית מקיפה, המותאמת באופן ייחודי לשלל הסיכונים האופייניים, ונותנת מענה למגוון הצרכים תוך שמירה על תקציב מבוקר.

שליחה / שיתוף