תוכניות בהתאמה אישית

ביטוח עבודות קבלניות לפרויקטי תמ"א 38

החזרה לשגרה כוללת גם את הביטוח. בפרויקטי תמ"א 38 לסוגיהם יש לקחת בחשבון סיכונים ייחודיים. כיצד ביטוח תמ"א 38 שונה מביטוח עבודות קבלניות "רגיל"?

שגרת הקורונה כוללת, בין השאר, חזרה לפעילות של ענפי הבנייה והנדל"ן. אין מנוס, גם בגלל היבטים כלכליים טהורים, אלא גם ואולי בעיקר משיקולים חברתיים. הבנייה צריכה להימשך, ודאי לצרכי מגורים. המשק לא יכול להתעכב עוד.

כחלק ממדיניות זו, גם פרויקטים במסגרת תמ"א 38 חוזרים לפעילות וצפויים להיכנס לשגרה חדשה.

ביטוח של פרויקטים במסגרת תוכניות תמ"א הוא יותר תובעני ויותר מורכב מביטוח של פרויקט קבלני רגיל, אותו ניתן לכסות עם פוליסת ביטוח עבודות קבלניות סטנדרטית המותאמת לפרויקט. מערך ההגנה כולל נזקי אש, פגעי טבע, גניבה, שבר, מהומות ופרעות, שביתות השבתות, נזק בזדון ועוד.

בפרויקטי תמ"א, כך מוכיח הניסיון, יש סיכונים ייחודיים אשר יש לתת עליהם את הדעת, על מנת להבטיח ראש שקט.
התייחסות לסיכוני הפרויקט בראייה רחבה, עשויה להיות נקודת מפתח במו"מ מול חברות הביטוח, להשגת תנאים הוגנים.

צרכי ביטוח ייחודיים לפרויקטי תמ"א 38

רבים מהפרויקטים במסגרת תוכניות תמ"א מתבצעים בסביבת מגורים, לעתים קרובות צפופה, בשטח צר עם קשיי תנועה והגעה. ביצוע הפרויקט, בין אם הריסה ובנייה מחדש ובין אם חיזוק יסודות, מחייב פתרונות תפעוליים והנדסיים לא שגרתיים. הטיפול במבנים ישנים גם הוא טומן בחובו מגוון סיכונים.

כל אלה משפיעים באופן משמעותי על מבנה הכיסויים בפוליסה, היקפי הכיסוי, דרישות מיגון ובטיחות ועוד. העבודה מול חתמי חברות הביטוח בפוליסות ביטוח לפרויקטי תמ"א היא מן המורכבות ביותר.

למורכבויות אלו, המאפיינות פרויקטי תמ"א, נוספו כעת גם סיכוני הקורונה, המחייבים התייחסות קפדנית במיוחד להגנות על עובדים, והגנות צד ג'.

דגשים לביטוח תמ"א 1-38, לחיזוק בניינים קיימים (ללא הריסה)

בביטוח של פרויקטים מסוג תמ"א-1, בהם מתבצעת פעילות שיקום, הקבלן כולל גם את בעלי הדירות בפוליסה, שכן המהלך העבודה לחיזוק הבניין עלול להיגרם נזק לדירותיהם (רכוש סמוך). אלא שהכיסוי המובנה לצורך זה הוא חלקי בלבד – עד 10%. לכן יש להתייחס לערך בניית המבנה בעת כינון הפוליסה.

כל הכיסויים בביטוח עבודות קבלניות לפרויקטי תמ"א 38

  • כיסוי לעלות ההקמה מחדש של פרויקט בתקופת הבניה.
  • ציוד, חומרי גלם, סחורה, תוצרים (העבודות עצמן) וכד'.
  • שבר מכני.
  • חבות מעסיקים – כיסוי לתביעות עובדים שנפגעו בתאונות עבודה.
  • צד ג' – לנזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד שלישי באירוע תאונתי.
  • אחריות מקצועית – הקבלן המבצע, מומחים ובעלי מקצוע בפרויקט.
  • חבות מוצר/תוצר – סיכונים שונים לאחר תום הפרויקט.
  • אובדן רווחים.
  • צמ"ה – הרחבות ציוד מכני כבד.
  • נזקי טרור.

צוות סוכנות ק.מ. דנאור צבר ניסיון רב וייחודי בליווי פרויקטי תמ"א 38, והוא ערוך לספק לכם ייעוץ, תכנון, בנייה וליווי של פתרון ביטוחי אפקטיבי ואטרקטיבי, בזמן קצר.

שליחה / שיתוף
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב twitter