ביטוח עבודות קבלניות – יש על מי לבנות

בנייה של מערך הגנות לפרויקטים קבלניים מחייבת ניסיון, ידע והבנה של מאפייני הפעילות בענף. ביטוח עבודות קבלניות זה פרויקט, ואנחנו המומחים שתופרים לך אותו בדיוק לפי הצרכים שלך

לא במקרה ביטוח עבודות קבלניות נחשב לאחד המורכבים ביותר בתחום ביטוח עסקי. פרויקטים קבלניים בתחומי תשתית, בנייה למגורים, למסחר ולתעשייה, ופרויקטים בתחומים הנדסיים שונים, חשופים למגוון רחב של סיכונים מסוגים רבים.

בפועל, צרכי הביטוח של עבודות קבלניות הם כה מרובים, עד שיידרשו עשרות פוליסות וכיסויים כדי לתת מענה הולם. לכן, בסופו של דבר, נוצר פתרון אחד כולל, שמקיף שורה ארוכה של צרכי ביטוח במסגרת גמישה אחת, עם אפשרויות להרחבה עפ"י דרישות וצרכים ייחודיים.

למי מיועדת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות?

 • קבלן ראשי בפרויקט
 • קבלני משנה בפרויקט
 • יזם / מזמין העבודה
 • בונה או משפץ פרטי
 • בעלי מקצוע נוספים בענפי הבנייה והיזמות

כיסויים בסיסיים הנדרשים בפרויקט קבלני

 • נזק לעבודות הפרויקט – נזקים פיזיים, תאונתיים ובלתי צפויים שנגרמו לפרויקט בתקופת ההקמה, מסיבה כלשהי למעט סיבה שהוחרגה במפורש מכל כיסוי.
 • חבות חוקית בגין נזק לגוף ו/או רכוש של צד שלישי, בגין מקרה ביטוח שיגרם בתקופת הביטוח.

ביטוח עבודות קבלניות – תכולות עיקריות

 • הגנה לרכוש – כיסוי לעלות ההקמה מחדש של פרויקט בתקופת הבניה. כיסויים בפרמיה נוספת: ציוד, חומרי גלם, סחורה, תוצרים (העבודות עצמן) וכד'. מערך ההגנה כולל נזקי אש, פגעי טבע, גניבה, שבר, מהומות ופרעות, שביתות השבתות, נזק בזדון ועוד.
 • הגנה לעובדים (חבות מעסיקים) – כיסוי לתביעות עובדים שנפגעו בתאונות עבודה.
 • הגנת צד ג' – כיסוי לנזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד שלישי כלשהו באירוע תאונתי.

תוספות אפשריות לביטוח עבודות קבלניות

 • כיסויי אחריות מקצועית – של הקבלן המבצע ושל מומחים ובעלי מקצוע המעורבים בפרויקט.
 • כיסויי חבות מוצר/תוצר – סיכונים שונים לאחר תום הפרויקט.
 • כיסויים לאובדן רווחים.
 • כיסויי צמ"ה – הרחבות ציוד מכני כבד.
 • נזקי טרור.
 • ביטוח שבר מכני – בפוליסה נפרדת או כהרחבה לפוליסה הקבלנית.

סכומי הביטוח בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות

 • עבודות הפרויקט – עלות הקמת הפרויקט המושלם, לפי ערכו בעת עריכת הביטוח ושינויים שיחלו בו בתקופת הביטוח, לרבות שווי חומרים, שכר עבודה, דמי הובלה, מכס, מיסים והיטלים.
 • סכום הביטוח נקבע ע"י המבוטח, ומייצג את עלות ההקמה, ללא ערך קרקע וללא הוצאות חד-פעמיות.
 • חבות בגין נזק לגוף ו/או רכוש – סכום הביטוח הוא גבול אחריות המבטחים. סכום זה נקבע בהסכמה בין הצדדים.

חשוב לדעת

 • תקופת הביטוח: הפוליסה נערכת לכל משך תקופת העבודות המתוכננת להשלמת הפרויקט, גם אם מדובר במספר שנים. הכיסוי מתחיל בתאריך הנקוב בפוליסה כתאריך תחילת הביטוח אולם, סיום הביטוח נקבע לפי אחד מהאירועים הבאים (המוקדם ביניהם):
  • תאריך תום תקופת הביטוח בהתאם לנקוב בפוליסה
  • מסירת הפרויקט למזמין
  • השלמת העבודות.
  • תחילת השימוש בפרויקט

חשוב להיות מודעים וערים לכך ובמידה והתקיים אחד מאירועים אלו, יש לדאוג להמשך כיסוי ביטוחי מתאים לפי הצורך.

📍 קיימים פתרונות חכמים וחסכוניים עבור קבלנים המבצעים מספר פרויקטים במקביל (פוליסות פתוחות).

יש לכם על מי לבנות

על מנת להבטיח כיסוי מירבי ומדויק, תוך שמירה על מסגרות תקציב סבירות והוגנות, נדרש ניתוח מקצועי של הסיכונים, היכרות טובה עם הפרויקטים המיועדים לביטוח, והבנה יסודית של מאפייני הפעילות בעולם העבודות הקבלניות.

אנו מביאים לכל פרויקט ניסיון עשיר ומגוון, ידע מקצועי עדכני ותפיסת שירות אישי, המבטיחים לכל לקוח פתרון בהתאמה אישית של הכיסויים והמחיר, ושירות מקצועי לאורך כל הדרך.

רוצים ראש שקט בפרויקט? אתם יכולים לבנות עלינו.

🟣🟣🟣

פתרונות נוספים לקבלנים ויזמים

שליחה / שיתוף