מוצרי ביטוח, פנסיה ופיננסים

ביטוח לגילוי מחלות קשות

פיצוי כספי המשולם למבוטח במקרה של גילוי מחלה קשה, המיועד לסייע בהתמודדות הכלכלית הנלווית למצב הרפואי.

משפחה - ביטוח לגילוי מחלות קשות

אם, חלילה, אתם או בן משפחה יחלו במחלה קשה, כל מה שקשור לטיפול הרפואי אמור להיות מכוסה במסגרת של ביטוחי הבריאות השונים. אך מחלה קשה במשפחה עלולה להביא עמה גם נטל כלכלי כבד, שאינו קשור להוצאות הרפואיות. איך מתמודדים?

כאן נכנס לתמונה ביטוח לגילוי מחלות קשות.

מהו ביטוח לגילוי מחלות קשות?

סוג מוצר: פוליסה

  • פוליסת ביטוח לגילוי מחלות קשות מספקת למבוטח פיצוי כספי בסכום הנקוב בפוליסה.
  • סכום הפיצוי נקבע ע"י המבוטח בעת הרכישה, ולפיו נקבע גם מחיר הביטוח.
  • הפיצוי משולם עם הגילוי של מחלה קשה, או אירוע רפואי חמור, המפורטים בפוליסה. יש לספק אבחנה רפואית כנדרש בפוליסה.

יתרונות הביטוח לגילוי מחלות קשות

  • משענת פיננסית, בסכום ידוע מראש, שמסייעת למבוטח ולמשפחתו להתמודד עם הקשיים הכלכליים הנלווים למאבק במחלה קשה – הוצאות שאינן במסגרת הטיפול הרפואי, אובדן הכנסה וכד'.
  • השימוש בכספי הפיצוי הינו לשיקול דעתו הבלעדי של המבוטח (פיצוי לכל מטרה).
  • הפיצוי אינו תלוי בסכומים נוספים להם זכאי המבוטח ממקורות אחרים, וניתן בנוסף להם (במידה וקיימים).
  • ניתן להצטרף החל מגיל שבועיים ועד גיל 65. הפוליסה תקפה עד גיל 75.
  • ניתן לרכוש כיסוי למחלה מסויימת או למספר מחלות מתוך הרשימה הנתונה.

מחלות קשות ואירועים רפואיים שעשויים להיכלל בכיסוי הביטוחי

הרשימה עשויה להשתנות בין חברות הביטוח. רכישת הביטוח כרוכה בהליך חיתום, כולל הצהרת בריאות, וחברת הביטוח רשאית להחריג מחלות מהכיסוי, או לסרב לבטח.

מוצרים נוספים

גורר בתנועה - שירותי רכב וגרירה

שירותי דרך וגרירה

הרחבת שירותי דרך וגרירה יכולה לכלול שורה של כיסויים ושירותים. כתב השירות הוא התוספת הפופולארית ביותר לביטוח רכב מקיף וצד ג’

קרא עוד »
שמשת רכב שבורה - כתב שירות שבר שמשות

כתב שירות שבר שמשות לרכב

כתב שירות שבר שמשות מספק כיסוי לנזקי שמשות שנגרמו כתוצאה מאירוע שאינו מכוסה במסגרת כיסוי הבסיס בביטוח המקיף. ניתן להוסיף את כתב השירות גם לביטוח צד ג’.

קרא עוד »
מכונית נוסעת - ביטוח צד ג' לרכב

ביטוח צד ג' לרכב

ביטוח צד ג' לרכב מספק כיסוי לנזקים שנגרמו לרכוש של צד שלישי בשל שימוש ברכב המבוטח. הכיסוי כלול בביטוח המקיף, אך ניתן לרכישה גם בנפרד.

קרא עוד »
שליחה / שיתוף